Sociaal Huis - OCMW Dentergem

Ter Kercken – Markegem

Print deze pagina

Wat ?

Het O.C.M.W. beschikt over 5 sociale appartementen met garage, gelegen in de Wakkenstraat 17-19 te Dentergem (Markegem).

Voor wie?

De kandidaat huurder :

  • Moet op het moment van de aanvraag meerderjarig zijn
  • Mag geen eigen woning bezitten.
  • Zijn/haar jaarlijks inkomen mag op het moment van de aanvraag niet hoger liggen dan de bedragen vastgesteld volgens barema (bedragen ter beschikking op het bureel van het O.C.M.W.)

Er wordt voorrang gegeven aan de aanvragers die hun domicilie hebben in de gemeente Dentergem of er hun domicilie minimum één jaar gehad hebben.
Iedere toewijzing gebeurt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn na advies van de Sociale Dienst

Type woning ?

2 type 1-woningen (1 slaapkamer)
1 type 2-woning (2 slaapkamers)
1 type 3-woning (3 slaapkamers)
1 type 4-woning (1 slaapkamer)

De huurwaarborg bedraagt 2 maanden huur.

Hoe dient u een aanvraag in ?

Aanvragen moeten schriftelijk ingediend worden op het secretariaat van het O.C.M.W. , Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem. De aanvraag wordt onderzocht door de Maatschappelijk Werk(st)er. Er wordt een wachtlijst bijgehouden van de kandidaturen in volgorde van de datum van aanvraag. Deze kandidaturen blijven 1 jaar geldig en moeten jaarlijks verlengd worden.

Reglement sociale woningenSociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

MAANDAG
9u00-11u30 & 13u30-16u30

DINSDAG
9u00-11u30 & namiddag gesloten

WOENSDAG
9u00-11u30 & 12u30-14u00

DONDERDAG
9u00-11u30 & 13u30-17u00

VRIJDAG
9u00-11u30 & 13u30-14u30

Nieuwsbrief