Sociaal Huis - OCMW Dentergem

IBO Scoebidoe

Print deze pagina

Initiatieven voor buitenschoolse opvang richten zich uitsluitend tot kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan. Er wordt opvang aangeboden voor en na de schooluren, op woensdagnamiddagen, schoolvrije dagen en op vakantiedagen.

De opvang gebeurt in lokalen die daarvoor speciaal zijn ingericht.

Wanneer een IBO erkend is door Kind en gezin weet je als ouder dat er gecontroleerd wordt of je kind in een veilige en pedagogische verantwoorde omgeving terechtkomt : de gebouwen en de inrichting, het personeel en de manier van werken beantwoorden aan bepaalde kwaliteitsvereisten.

De begeleiding bestaat uit gemotiveerde mensen met een gepaste opleiding en regelmatige vorming. Zij staan in voor de opvang van de kinderen en het uitwerken van spelen en activiteiten. Er is 1 begeleider per 14 kinderen. Meestal zijn er meerdere begeleiders per opvangmoment. Men probeert in de mate van het mogelijke vaste begeleiders in te zetten.

Kostprijs :

De prijs van opvang is wettelijke geregeld : er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaalt moet vallen. Binnen die grenzen bepaalt het organiserend bestuur de ouderbijdrage.

Voor- en naschoolse opvang : € 0.90 per begonnen half uur

Schoolvrije dagen en vakantiedagen :

- € 10.00 per volledige dag (+6u)

- € 5.50 per halve dag (3u-6u)

- € 3.25 minder dan 3u

Opvang voor en na gemeentelijke activiteiten (sport, jeugd, cultuur,...) :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 3.25 per begonnen half uur

Op woensdagnamiddag :

- € 0.90 met een max.bedrag van € 5.50 per begonnen half uur

 

Klachten :

Eventuele klachten kunt u steeds melden aan de hand van het klachtenmeldingsformulier.
Uw melding wordt binnen de maand beantwoord.

Contactpersoon :  
Enya De Larivière Tel 09/338.83.28
E-mail: enya.delariviere@ocmwdentergem.be - kinderopvang@ocmwdentergem.be

Wenst u een afspraak?
Dit kan zowel op het bureel als in de door jou gekozen opvanglocatie.

Maandag :        8:30 - 12:00 en van 13:30 - 17:00
Dinsdag :          8:30 - 12:00
Woensdag :                                     13:30 - 17:00
Donderdag :     8:30 - 12:00 en van 13:30 - 18:00
Vrijdag :            8:30 - 12:00 en van 13:30 - 15:00

 Login
Sociaal Huis

Kasteeldreef 1
8720 Dentergem
T 056 62 10 10
F 056 61 49 88

OPENINGSUREN (met uitzondering van de zomermaanden)

MAANDAG
9u00-11u30 & 13u30-16u30

DINSDAG
9u00-11u30 & namiddag gesloten

WOENSDAG
9u00-11u30 & 12u30-14u00

DONDERDAG
9u00-11u30 & 13u30-17u00

VRIJDAG
9u00-11u30 & 13u30-14u30

Nieuwsbrief